Geodeta Gliwice

Sun Piercing of Brown Concrete House Near Sea

Duże zagęszczenie mieszkańców i specyficzna struktura prawa własności w takim mieście jak Gliwice w postaci dużej ilości małych nieruchomości rodzić może konflikty, co faktycznego usytuowania działek, na których znajdują się przedmiotowe nieruchomości. Taka sytuacja determinuje duży popyt na usługi związane na przykład ze wznowieniem granic, wykonaniem podziału nieruchomości w związku ze zniesieniem współwłasności, wytyczeniem punktów granicznych, czym zajmuje się geodeta. Cennik usług geodezyjnych wydaje się wygórowany, aczkolwiek konkurencja na rynku jest tak duża, że ceny za wykonanie takich usług i tak nie utrzymują się powyżej tej, którą ustala równowaga rynkowa popytu i podaży. Decydując się o wyborze geodety nie musi więc nadto martwić się i szukać, czy ktoś zrobi to lepiej bądź gorzej, ponieważ od każdego geodety wymaga się tego samego, a mianowicie szybkiego i dokładnego pomiaru zgodnego z obowiązującymi przepisami zawartymi między innymi w ustawach i rozporządzeniach właściwego ministra.

Możesz również polubić…